fbpx

GEODELA Marko Breščak s.p.

geodetska dela in svetovanje

Aktualno

Ureditev vrtičkov Kresnice v Ajdovščini

V stanovanjskem predelu Kresnice v Ajdovščini pripravlja občina Ajdovščina območje namenjeno za ureditev vrtičkov za bližnje stanovalce in druge prebivalce naselja.

Projekt se je začel z idejno zasnovo ter zakoličenjem celotnega območja, ki ga je bilo potrebno orati.

Sledila je zakoličba posameznih vrtičkov in vmesnih poti.

Postavili smo preko 50 posameznih vrtičkov, ki so označeni s številkami.

Potrebujete geodetske storitve v Ajdovščini?

ureditev vrtickov

zakoličba vrtov

Ureditev železniške postaje v Postojni

V Postojni sodelujemo pri projektu ureditve pločnika na Kolodvorski ulici.

Trenutno se izvaja faza zakoličevanja zidane ograje ob bodočem pločniku.

zelezniska postaja

Več na geodetske storitve Postojna.

Letrika Komen

V podjetju Letrika Komen se gradi nova proizvodna hala.

Potek gradnje spremljamo z zakoličevanjem osi objekta, stebrov, jaškov in postavljanjem posameznih višin na objektu.

letrika letrika

  letrika letrika

letrika letrika

 

Center za tretje življenjsko obdobje Ajdovščina

Na ajdovskem trgu nastaja nov center, namenjen ustvarjalnemu preživljanju prostega časa aktivnih upokojencev. V projektu sodelujemo s pripravo geodetske podloge pri pridobivanju dovoljenja za novogradnjo.

Več si lahko preberete na naslednji povezavi:

Objave – Občina Ajdovščina.

Razširitev zbirnega centra v Postojni

Ob razširitvi zbirnega centra komunalnih odpadkov smo opravili geodetska dela kot so: podroben geodetski načrt, postavitev profilov, izračun volumna izkopa, zakoličba bodoče kanalizacije, objekta, ceste, zidov… med gradnjo.

Več v galeriji na povezavi – GALERIJA ali pa nas kontaktarkirajte za geodetske storitve v Postojni.

Novo leto 2013

Vsem obiskovalcem spletne strani želimo srečno 2013!

Zakoličba stebra 110 KV daljnovoda

Pri projektu postavitve novega stebra na 110 KV daljnovodu smo pripravili geodetsko podlogo za izdelavo projekta ter na podlagi projekta izvedli zakoličbo novega stebra.

Več na povezavi – GALERIJA.

Naselje Lipica Exclusive

lipica Sodelujemo pri projektu gradnje nove kraške vasice, ki se bo nahajala ob cesti Lokev – Bazovica pri križišču ceste, ki pelje v naselje Lipica. Lokacija naselja leži v neposredni bližini znamenitega zaščitenega turistično-rekreacijskega središča.

Gradnja obsega tri enostanovanjske hiše  ter stanovanjski objekt z gostinskim lokalom ter pet večstanovanjskih hiš.

V projektu je predvidena tudi ureditev trga in pešpoti s prostorom za ekološko zbiranje odpadkov.

Naselje je oblikovano kot vasica s trgom in ozkimi ulicami . Vsak objekt je

lipica

oblikovan tako, da je orientiran proti sončni strani in s svojo L obliko tvori zavetno dvorišče imenovano borjač, ki je ograjen s kamnitim zidom proti skupnim površinam . Objekti so po tipologiji, materialih in oblikovanju usklajeni z arhitekturo Krasa. Visoki so za dve etaži, delno z nizkim podstrešjem, podolgovate oblike, z tipičnimi pokritimi balkoni in lesenimi ograjami , s korčno kritino, ometanimi in s kamnom obloženimi fasadami.

Zaradi vnaprejšnje prodaje stanovanjskih enot je potreben predhoden načrt etažne lastnine v katerem se določi tudi površine, ki jih bo posamezna zgrajena enota vsebovala.

 

Pridružite se nam!

Mnenja strank

Gregor, Gradišče:
Strokovno opravljena storitev, hitro, upoštevali moje želje

 

Aleš, Sežana: Storitev je opravljena hitro in strokovno. Cena je več kot ugodna.