fbpx

GEODELA Marko Breščak s.p.

geodetska dela in svetovanje

Aktualno

Letrika Komen – hala tlačnega liva

V podjetju Letrika Komen smo uspešno zaključili prizidek hale tlačnega liva in izvedli zunanjo ureditev. Gre za prizidek 20x45metrov. Projekt je končan z izdelavo geodetskega načrta novega stanja, vpisom stavbe v zemljiški kataster, kataster stavb in register nepremičnin ter izvedenim tehničnim pregledom kar je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja.

hala

 

Širitev ceste Planina pri Ajdovščini

planina planina

Za potrebe širitve ceste med vasjo Dolenje in zaselkom Štrancarji na Planini smo izdelali geodetski načrt, ki je osnova za projekt, obračun del, izračun volumna izkopa in nasutja.

Na sliki je prikaz tridimenzionalnega izrisa posnete trase ceste.

Ocena bonitetne hiše Bisnode

BONITETNA HIŠA BISONDE JE IZDELALA BONITETNO OCENO:

GEODELA, MARKO BREŠČAK S.P. spada med 7,36 % najboljših pravnih subjektov v Sloveniji, ki se uvrščajo v razred A.

V letu 2013 v Sloveniji dosega Bonitetno odličnost A zgolj 9657 podjetij, registriranih je približno 125.000.
V dejavnosti (M 71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje) je registriranih 424 podjetij, od tega samo 41 podjetij dosega mednarodne standarde razreda A.

Podjetja, ki izkazujejo bonitetno odličnost, predstavljajo tako najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji.”

Nov LIDLov nakupovalni center v Sežani

V Sežani pripravljamo nov nakupovalni center podjetja LIDL.

Trgovski del smo zakoličili, v teku so gradbena dela.

lidl

lidl

lidl

Oglejte si tudi povezavo geodetske storitve Sežana.

Preureditev parka v Postojni

GALERIJA

Priročnik Kraška hiša – Center za arhitekturo Krasa

Priročnik Kraška hiša – Center za arhitekturo Krasa.

Publikacijo “Kraška hiša – priročnik za prenovo” je Občina Komen pripravila v sodelovanju z drugimi inštitucijami. Priročnik je nastal s skupnim delom ljudi, ki so s Krasom, na tak ali drugačen način, že dolgo povezani, ki tu delajo, živijo, ga cenijo in imajo radi. Ohranjena stavbna dediščina Krasa je bogastvo, ki ga moramo ohranjati in varovati.

Priročnik obsega preko 200 strani koristnih informacij pri prenovi stavbne dediščine. Pri pripravi priročnika smo tudi sami sodelovali s finančno pomočjo.

Kraska hisa

Ureditev naselja Vipavski Križ

V naselju Vipavski Križ se pripravlja ureditev javnih površin, uredila se bo tudi kanalizacija in izdelala čistilna naprava za več okoliških vasi.

Geodetski načrt obstoječega stanja je izdelan, na vrsti je priprava projektne dokumentacije.

Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Zagonu in Grobišču

Pripravljamo geodetski načrt za projekt kanalizacije v okolici Postojne.

izgradnja

Pridružite se nam!

Mnenja strank

Gregor, Gradišče:
Strokovno opravljena storitev, hitro, upoštevali moje želje

 

Aleš, Sežana: Storitev je opravljena hitro in strokovno. Cena je več kot ugodna.