Cenik geodetskih storitev


STORITEV CENA v € BREZ DDV naročilo preko spleta – POPUST!

GEODETSKI NAČRT

Novogradnja hiše ali adaptacija ene enote. Nezaraščen/nepozidan teren.

300 od 270po dogovoru
UREDITEV MEJE cena se določa glede na število mejnikov, parcel v postopku in vabljenih strank od 450 od 450
ZAKOLIČBA OBJEKTA Z IZDELAVO ZAKOLIČBENEGA NAČRTA (cena glede na število zakoličenih točk) 250 270
EVIDENTIRANJE ENOSTAVNE STAVBE z enim delom. 400 od 460
EVIDENTIRANJE MANJŠIH NESTANOVANJSKIH OBJEKTOV  Garaža, drvarnica, lopa po dogovoru
PARCELACIJA – DELITEV(če je že urejena meja) 300 cca 300

Vrednost storitve je oblikovana na osnovi PRIPOROČENEGA CENIKA GEODETSKIH STORITEV, ki ga je Inženirska zbornica Slovenije na X. redni skupščini dne 14.12.2006 sprejela, upravni odbor IZS pa ga je na svoji 144. redni seji uskladil dne 16.4.2009.

 

GEODELA Marko Breščak s.p.

16.10.2013

© Copyright - Geodetske storitve Geodela | Izdelava spletne strani - Optiweb.com